Ostatní služby poskytované na základě požadavku klienta

V případě potřeby jsme pro Vás schopni zajistit následující zpoplatněné služby

Potvrzení pro účely cest do zahraničí

100 Kč

Opis očkovacího průkazu

70 Kč

Aplikace očkovacích látek 

(které nepatří do povinného očkování)

100 Kč

Vystavení zdravotního průkazu

150 Kč

Potvrzení pro letní a zimní tábory,

školy v přírodě

100 Kč

Přihlášky - střední školy vč. posudku

100 Kč

Přihlášky - MŠ, SŠ, VŠ, nástavbové studium

100 Kč

Potvrzení pro autoškoly - řidičský průkaz

400 Kč

Potvrzení na vlastní žádost (k soudu a.j.)

200 Kč

Potvrzení na vlastní žádost pro potřeby policie

200 Kč

Potvrzení o bytových a sociálních záležitostech pro úřady

200 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace  (i brigády)

200 Kč

Vyšetření pro svářečský průkaz

300 Kč

Zpráva o úrazu pro pojišťovnu

150 Kč

Zpráva pro pojišťovnu při uzavírání

životní pojistky

300 Kč

Odběr krve na vlastní žádost bez indikace lékaře, odběr na alkohol

100 Kč

Streptest - výtěr z krku na přítomnost streptokoka, CRP.

100 Kč

Aplikace náušnic - vpich (náušnice vlastní)

300 Kč

Aplikace náušnic - nastřelení vč. náušnic 

(dle typu)

 600 Kč

Aplikace očkovací látky Prevenar

500 Kč

Aplikace očkovací látky Silgard

300 Kč

Administrativní úkon na žádost rodičů

50 Kč